Lovö Naturreservat

Den 17:e mars 2014 skrev landshövdingen på beslutet om bildande av Lovö Naturreservat. Beslutet vinner laga kraft den 10:e april.

Många har nog redan fått hem information om reservatet.

Från Länsstyrelsen Stockholm:

Länk till Länsstyrelsens hemsida: http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/nyheter/2014/Pages/lovo-blir-naturreservat.aspx